ADALÉKOK A SAJÓVÁMOSI REF. EGYHÁZ TÖRTÉNETÉHEZ
"Féljétek az Istent, és néki adjatok dicsőséget!" (Jel.14:7.) Soli Deo Gloria!


A FALU TÖRTÉNETÉBŐL

1560-tól református anyaegyházközség. Anyakönyvezés 1764-től van, temploma védett, 8x5 méter, 450 ülőhelyes. Orgonáját Országh Sándor készítette 1882-ben.


            Neve a Váradi Regestrumban bukkant fel 1219-ben. 1320-26 között jelentős vámszedő hely és megyei közgyűlések színhelye volt, ekkor említik Szent Katalinról nevezett kápolnáját. A vámosi földvár jelentőségét mutatja, hogy a husziták XV. Századi betörését ennek őrsége hárította el. 1527-ben mezőváros, földesurai a Bebekek, majd Mágóchy Gáspár, ők terjesztették el a reformációt, ezért a XVI. Század közepén a XV. Században gótikus stílusban épült temploma a reformátusok birtokába került. Ezt igazolja az 1595-ös templomösszeírás. 1599-ben a Szeged környékén áttelelt tatár hadak iszonyatos nagy dúlást vittek végbe a Dunántúlon és Miskolc, meg Rozsnyó környékén, majd velük a harcot felvevőkirályi csapatokat Sajóvámosnál megverték, ekkor érte végzetes katasztrófa a templomot is. Csak egy évszázad múlva, 1700-ban végeztek helyreállítási munkákat a templomon. 1843-ban tűz pusztította el a falut, de a templom sértetlen maradt, mert nagy füves térség választotta el a környező utcáktól. A templomot 1900-ban jelentősen átépítették. Megemelték a falait, a gyenge részeket aláfalazták, új ajtókat, ablakokat, karzatokat, padlózatot és padokat kapott. A nyolcszög három oldalával záruló támpilléres, keletelt szentélyét ép diadalív választja el az alig szélesebb hajótól, melynek mennyezet sík, vakolt. Faragott barokk szószékkoronáján fiait etető pelikán van. A templomot a középkorban temető vette körül. Nyugati, homlokzat előtti tornya 1900 előtt galériás, fa toronysisakos volt (mint ma a sajószentpéteri vagy a boldvai), ezt akkor lebontották és helyette épült fel a most is meglevő 35 méter magas toronysisak. A torony alatt látható a két világháborúban elesett hősök emléktáblája.


             1926-68 között lelkésze volt Várady József, aki régi öregek elbeszéléséből a következőket jegyezte fel: „az 1900-as években láttak a szószékkel szembeni falon egy freskót, amelyen egy női alak ujjával mutatott egy kripta bejáratára, Azt, hogy ez a kép a vakolat alatt megvan-e még, vagy annak idején leverték, nem tudjuk. 1929. Szeptember hó 22-én nagy ünnepély keretében avatta fel az egyház az új harangját. Előtte pénteken lovas bandériummmal hozták haza a miskolci pályaudvarról. 22-én reggel 8 órakor kezdődött a templomkertben a harang megáldása,majd magasba emelkedett az új harang, hogy a rendeltetési helyére kerüljön. Egy óra múlva már ez hívogatott istentiszteletre. A közeli s távoli falvakból összesereglett nép valláskülönbség nélkül zsúfolásig megtöltötte a templomot, ahol az esperes imádkozott, kérve a Gondviselés oltalmát az új harangra. Majd ünnepi beszéd következett. A helybeli lelkész, Várady József ismertette a harang történetét, felolvasva az adakozók névsorát. Az istentisztelet után harangzúgás közepette vonult át a vendégsereg az iskolába, ahol az egyház 50 terítékes bankettet adott a tiszteletükre, mely belenyúlt az éjszakába, az ifjúság részére pedig táncmulatság volt egész reggelig.”


             A 693 kg-os harang felirata: „Tebenned bíztunk eleitől fogva Uram. 90. zsoltár. Isten dicsőségére a világháborúban elvitt nagyharang helyett, közadakozásból öntette a sajóvámosi református gyülekezet az 1929. évben. Öntötte Szlezák László harangöntő, Magyarország aranykoszorús mestere Bp-en.” A 350 kg-sat készítette a Budapesti Harangművek, felirata: „Isten dicsőségére a sajóvámosi és sajósenyei ref. hívek önkéntes adományából, 1922. No. 2445.”


Sajóvámos lelkészei

Szikszai Demeter (Melanchton Fülöp avatta pappá Wittenbergben) 1575-76. – Petneházi Simonis János 1576-79. – Dédai Miklós 1580. – Lévai János 1582-83. – Beregszászi Pál (Melanchton Fülöp avatta pappá Wittenbergben) 1597-99. – Kövesdi Márton 1606. – Jászai Antal 1606-08. – Tarczali József 1608-10. – Szikszai János 1611-13. – Maklári Demeter 1620. – Bényei István 1621-23. – Böszörményi Pál 1624. – Mordi Lukács Pál 1625. – Munkácsi Mátyás 1626. – Aranyosi Mihály 1626-27. – Egri Boldizsár 1629. – Miskolci János 1638. – Marusi István 1640. – Szentpéteri János gályarab 1648. – Matoltsi ?. – Pelsőtzi ?. – Szerentsi ?.Losontzi György 1711. – Szikszai IstvánNémeti GyörgyHétzei István* -- Lebó István 1743-52. – Somosi György 1752-64. – Szentgyörgyi Sámuel 1764-76. – Kassai János 1776-79. – Kökényesdi Pál 1779-80. – Gacsályi Csányi Sámuel* 1780-1822. – Szép Sámuel* 1823-37. – Szakal László* 1838-62 (+ aug. 12.), esperes volt 1842-62. – Soltész Sándor* 1863-94 (+június 25. 68 évesen), veje – Simon István helyettes 1894. (megválasztását az egyházmegye és az egyházkerület megsemmisítette) – Beregszászy Ferenc 1894-95. – Bartha Mihály (1852. november 30-1938. május 21. Miskolc-Deszkatemető, 1968-ban eladták a sírját, kőfejfájából kivágták a névtábláját) 1896-1927. – Bakó Gyula helyettes 1927. – Várady József* (Miskolc, 1900. október 12-1968. január 24.) 1927-1968., -- apja mellett Várady József ifj. segédlelkész 1958. – Bacsó Bertalan (Felsőméra, 1927. április 29- 1981. augusztus 17. Miskolc-Deszkatemető­) 1968-81. – Iglay Ferenc helyettes 1981-82. – Ráki Ernő 1982-2004. – Harmadik elődjének unokája Várady Zsolt, előbb helyettes majd rendes lelkész 2004-2005. Hangó István helyettes 2006. – Szabó Zoltán 2007-től. (A *-gal jelöltek helyben vannak eltemetve.)


            Szikora Péter, Sajóvámos, 1761. május 21. Sárospatakon tanult, lelkipásztor volt Vysokán, Csehországban 1783-89 között. A temetőben nyugszik Vitéz János (1820-1913.), volt (bakta-)lórántházi lelkipásztor.


            Vatikán 1332-35, 8-12-4 garas. 1746: 200 ház református, 50 gyónó római katholikus; 1851: 728 ref., 320 rk., 360 gk., 20 ev., 19 zs.; 1886: 724 ref; 1913: 1764 lakosból 759 ref.; 1941: 1811 lakosból 771 ref.; 2000-ben 2235 lakosból 752 ref. vallású.

 (Várady József: Tiszáninnen református templomai

színesben című könyvéből, Debrecen, 2006.)

 

 


Áldás, békesség! Itt elküldheti üzenetét, megírhatja gondolatait, véleményét a honlappal kapcsolatban (is).

Az Ön e-mail címe:

Üzenet:

Elfogadom az adatvédelmi nyilatkozatotKeresés a honlapon


Névnap és dátum script

JELENLEGI HOLDFÁZIS

GOOGLE HELYKERESŐ

LogoA honlapot Várady Zsolt ref. lelkész készítette. drótposta: varadyzsolt@gmail.com

Honlapkészítés